top of page
Eva-kopi nettside.jpg

Velkommen

til mi kunstnarverd!

Mitt ynskje er å skape kunst som kan reflektere det vakre rundt oss og i oss. Framelske det som er fundamentera i det ekte og sanne og la kjærleiken trumfe der det er kulde og strid.

KUNST ER Å SKAPE SKJØNNHET

sa filosof og forfatter  Ralph Waldo Emerson,- eg sluttar meg til det...

Kontakt

Ruth Kvålo Dalen

Lidvegen 318, 3890 Vinje, Norge

Tlf: 90597872

bottom of page